Door de sterk groeiende vraag naar toekomstbestendige huisvesting, het verdwijnen van vakmanschap binnen de bouw é n de vergrijzing heeft Bergh Bouwsystemen uit Bergen op Zoom zichzelf drie jaar geleden uitgedaagd: bedenk een flexibel bouwsysteem dat makkelijk in elkaar te zetten is en dat anticipeert op toekomstige expansie. De geboorte van het VOXS Bouwsysteem was een feit.

Hoewel er in de afgelopen jaren veel initiatieven zijn ontwikkeld op het gebied van prefabricage voor seriematige woningbouw was het de wens van Erik van den Bergh (36), die als derde generatie betrokken is bij het familiebedrijf Bergh Bouwgroep, om tot een oplossing te komen voor utiliteitsgebouwen. “Wij realiseren en onderhouden al ruim 60 jaar met ons familiebedrijf unieke permanente huisvestingsoplossingen voor een diversiteit aan opdrachtgevers; onder meer ziekenhuizen, industrieën, kantoren, onderwijs- en woonzorggebouwen. De aanhoudende vraag naar flexibele huisvesting heeft in 2018 geleid tot de ontwikkeling van ons conceptuele bouwconcept, waarbij drie elementen als basis in een vaste stramienmaat worden gebruikt: houten kolommen, prefab betonvloeren en prefab houtskeletbouw gevelelementen.”

Samen beter bouwen

Om sneller, goedkoper, en slimmer te bouwen, werken we vanaf de initiatiefase samen met onze opdrachtgevers in bouwteamverband. We werken een project vooraf helemaal in een bouw informatie model (BIM) uit, waarbij we alle partijen in het 3D-model meenemen. Het bouwproces wordt hierdoor beter voorspelbaar en beter beheersbaar. Dat is soms een avontuurlijke reis, maar we maken het samen. Want alles wat je samen doet, wordt beter. Alles wat we vandaag doen, willen we morgen een beetje beter doen!”

 

Win-Win

Bergh Bouwsystemen heeft eerst twee mock-ups gebouwd om het systeem onder meer ook op losmaakbaarheid te kunnen beoordelen. “Ons hybride VOXS Bouwsysteem combineert beton, staal en hout. Met deze drie ‘basis ingrediënten’ zijn wij in staat in relatief korte tijd een volledig casco op de bouwplaats te assembleren. Omdat we in vaste stramienmaten van 2400 mm met vrije overspanningen tot 7200 mm werken, kunnen
we onderdelen makkelijk over de snelweg vervoeren en is speciaal transport niet nodig.
Zowel financieel als ecologisch een win-winsituatie.”

 

Grote ontwerpvrijheid

Het is een kubistisch systeem, maar het bedrijf werkt met verschillende architecten die het bouwsysteem snel doorhebben en dan hun vrijheid daarin leggen. Dat kan bijvoorbeeld met een knik in de plattegrond, een schuine dakopbouw, een gevarieerde stapeling, toevoeging van balkons, noem maar op. Erik van den Bergh: “De gebouwen die we realiseren, hebben stuk voor stuk een fraaie uitstraling. Wij hebben juist voor houten kolommen en houtskeletbouw gevelelementen gekozen om het gevoel van natuurlijk hout in de gebouwen te brengen. De vloer is van hoogwaardig prefabbeton vanwege massa, geluid en brandwerendheid. We kunnen naar wens van de opdrachtgever ook CLT-houten vloeren en/of wanden integreren.”

Pure flexibiliteit

Een eenvoudig demontabel constructief geraamte met een hoge mate van flexibiliteit: je moet er maar opkomen. “Omdat onze gevelelementen niet constructief zijn, kan het casco makkelijk worden uitgebreid en hoeft er bij aanpassingen niets te worden gesloopt. Door enerzijds drager en anderzijds inbouw en installatietechniek te scheiden, realiseer je toekomstbestendig vastgoed. Op deze manier anticiperen we vanzelfsprekend al op mogelijke aanpassingen. Flexibiliteit in de puurste zin van het woord waarbij we ook inspelen op de veranderingen die de transitie naar een circulaire economie vraagt.”

Bouwen gaat niet zomaar

Het liefst zouden we het allemaal zo snel mogelijk vergeten: het kafkaiaanse gedoe om eindelijk te mogen gaan bouwen. “Een bestemmingsplanwijziging, vergunningen, bezwaartermijnen, procedures, elkaar tegensprekende overheden of zelfs afdelingen van dezelfde overheid die het, elk vanuit hun eigen perspectief, niet eens kunnen worden. Vertragingen als het dossier ergens lang op een stapel ligt. Stikstof uit de Antwerpse Haven dat roet in het eten gooit. Aanvullende vragen en eisen waardoor er aanvullend werk nodig is. Een verklaring van geen bezwaar die toch niet voor groenlicht zorgt. Miscommunicatie tussen de verschillende afdelingen/overheden. Maar dan, ruim 5 jaar na de start, is de vergunning een feit en konden we in het begin van 2021 voor Stichting Titurel gaan bouwen,” aldus Erik.

Voor een deel komt de lange voorbereiding door de cultuurhistorische waarde van de monumentale villa en het landgoed. Daarnaast maakt het landgoed deel uit van een zogenaamd Natura 2000-gebied waarin strenge regels gelden om de natuur te beschermen. “Daardoor was het onder andere lastig en moeizaam om een goede plek voor één van de woongebouwen bij de villa te vinden. Een groot voordeel bij het opstellen van de AERIUS-berekening voor het bepalen van de emissie en depositie van stikstof bij dit project was dat wij veel sneller kunnen bouwen dan een traditioneel bouwproces. Omdat het een licht en slim in elkaar te zetten bouwsysteem is, kunnen we het casco grotendeels met elektrische kranen op locatie assembleren. Een bijkomend voordeel naast een minimale C02-uitstoot is dat we ook weinig bouwgeluid produceren, wel zo fijn bij het werken in een natuurlijke beschermde omgeving.”

Erik van den Bergh besluit: “Bijzonder bij dit project was dat ook de bewoners met een beperking hebben meegeholpen bij de bouw. Zo voelde de nieuwbouw meteen als hun thuis. Een mooi voorbeeld van samen beter bouwen.”

PREFAB 2023 Jaarboek

In januari 2023 komt het PREFAB 2023 Jaarboek uit. Wilt u deze aanvragen of wilt u een positie in het Jaarboek? 

MAIL NAAR DE MOGELIJKHEDEN