Het ideaalbeeld van Bas Sievers, directeur-bestuurder van Stichting Woonpartners in Helmond, is dat corporaties in de nabije toekomst uit catalogi van aanbieders woningen kunnen kiezen. Tot die tijd is hij blij met de ‘tussenstap’ die 13 corporaties en 9 gemeenten in de regio Eindhoven hebben gezet. Gezamenlijk hebben zij – projectongebonden – 1000 woningen ingekocht bij twee bouwpartijen, BAM en Heijmans, elk voor 500 woningen, respectievelijk meergezinswoningen en appartementen. Deze bouwers zijn zo zeker van omzet en kunnen investeren in (conceptuele) productie. Omgekeerd zijn de corporaties verzekerd van woningen die voor een vaste prijs en in een gegarandeerde kwaliteit worden geleverd. De risico’s en inzet van tijd en energie worden voor corporaties en gemeenten beperkt.

Het lijkt wel uit een verkoopfolder te komen: 7 halen, 6 betalen. Bas Sievers: “We willen met hetzelfde geld meer doen. Door de bundeling van de inkoop, waarvoor we begin 2021 het contract hebben getekend, hebben wij kostenvoordelen behaald. We kunnen inderdaad een extra woning op zes woningen realiseren. Voor mij is het belangrijk dat wij met maatschappelijk geld c.q. huurinkomsten zo veel mogelijk nieuwe woningen kunnen bouwen om aan de grote vraag te kunnen voldoen en bestaande woningen te verduurzamen. Als de verhuurdersheffing er ook nog een keer afgaat, kunnen wij deze doelstellingen een extra impuls geven. Het meeste uit je budget halen, daar draait het voor mij om, niet om de vraag hoe bouwpartijen en toeleveranciers hun aanbod organiseren. Dat zou traditioneel kunnen of meer conceptmatig. Je ziet dat dankzij de inkoopbundeling van de 1000 woningen nu wordt gekozen voor industriële nieuwbouw. De eerste acht inschrijvers op onze gebundelde inkoop boden allemaal enige vorm van conceptuele woningbouw.” 

Op zich is Bas Sievers daar blij mee, omdat productie in een fabriek tot aanzienlijk minder opleverpunten leidt dan bij traditionele bouw in weer en wind op de bouwplaats. “Je ziet de hogere kwaliteit. We moeten kijken of we nationaal tot een soort goedkeuring op dit type woningen komen, zodat je niet bij elk project en elke vergunning heel veel werk hebt om alles opnieuw te toetsen. Een soort RDW, maar dan Rijksdienst voor de Woningbouw. Mogelijk gaat de Wet op de Kwaliteitsborging voor het bouwen hierin een stimulerende rol spelen

Kracht van Massa

Sievers heeft op vele podia in het land de laatste jaren gepleit voor de ‘kracht van de massa’. Onder andere door vraag- of inkoopbundeling.
“Het liefst zou ik stoppen met ontwikkelen en alleen inkopen. Uit catalogi met opties de gewenste woningen kiezen. We praten in de sociale
huursector over duurzame en energiezuinige basiswoningen. Vraagt de stedenbouwkundige locatie om iets extra’s, dan zou je uit opties
moeten kiezen. Ik denk dat als er meer aanbieders van catalogiwoningen zijn en bepaalde aanbieders zijn goedkoper, dat de andere vanzelf
in prijsstelling naar elkaar kruipen. We moeten in elk geval stoppen met de grote keuzevrijheid bij nieuwbouwwoningen. Als ik een Volkswagen
wil kopen, kan ik geen Opel-front erbij wensen. Maar in de bouwsector zeggen wij bijna op elke wens dat die kan worden ingewilligd. ”
Die inkoop vanuit catalogi is toekomstmuziek. Sievers: “We zitten ‘in between’ met onze inkoopbundeling. Daar leren wij veel van, want
theorie en praktijk zijn weerbarstig. Je ziet nu dat de bouwtijd naar luttele maanden of zelfs weken terug kan, maar dat de vergunningen
de meeste tijd vergen. Wij hopen als Woonpartners dezer dagen de vergunningen van twee projecten rond te hebben, zodat BAM in het eerste kwartaal van 2022 met de eerste 75 van die duizend woningen kan beginnen. Het is geen wedstrijd tussen corporaties, hoewel gemeenten – mede in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen – de start van sociale huurprojecten graag willen aankondigen. We waren hier in de regio Eindhoven de eerste in Nederland met de inkoop van een bouwstroom, maar in andere regio’s krijgen soortgelijke initiatieven voet aan de grond. Wat mij betreft prima, zwaan kleef aan, zou ik zeggen. Bij voorkeur in die dubbele samenwerking van corporaties én gemeenten, want zo kunnen we de woningnieuwbouw écht versnellen.”

Verduurzaming bestaande woningvoorraad

Anders ligt het bij de renovatie/verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. “Het is lastig om 150 woningen te verduurzamen. Je hebt te maken met 150 gezinnen met eisen en wensen. Er zitten vaak ook aanpassingen in de woningen en grote verschillen in de technische staat van bouwkundige en installatietechnische onderdelen, zodat een eensluidende aanpak niet werkt. Je zult bij renovatie vanuit een Lego-achtige benadering met plug & play industriële oplossingen moeten aandragen. Mijn persoonlijke mening is dat je als corporatie in elk geval moet zorgen voor een bepaald niveau van comfort en energiezuinigheid voor de bewoners. Wij blijven inzetten op isolatie van woningen omdat dit in de Trias Energetica de energievraag direct omlaag brengt. Ja, daar is geld voor nodig. In dit licht is het mooi dat wij bij de nieuwbouw nu 7 woningen voor de prijs van 6 kunnen realiseren…”

Project Westrand de Waard

PREFAB 2023 Jaarboek

In januari 2023 komt het PREFAB 2023 Jaarboek uit. Wilt u deze aanvragen of wilt u een positie in het Jaarboek? 

MAIL NAAR DE MOGELIJKHEDEN