Voor een aannemer houdt de kennis over een prefab betonnen balkon- of galerijplaat ergens op. Uiteraard kent hij de hoofdzaken van zulke betonelementen, maar er komt veel meer bij kijken. Coen Hartjes, directeur van VH Engineering uit Didam: “Denk aan het afschot, gootjes voor afwatering, detaillering van de benodigde oplegconstructie en natuurlijk de eisen vanuit het Bouwbesluit, zoals voorschriften voor de opstaphoogte van een galerijplaat. Wil je prefab beton op een slimme, maakbare en transportabele manier inzetten, dan zul je de expertise van ontwerp, engineering, fabricage en uitvoering moeten verbinden. Prefabricage wordt extra lucratief als je tot in detail het maximale eruit haalt.”

VH Engineering is in 2018 van start gegaan met drie man en is in korte tijd verdrievoudigd in het aantal medewerkers. Hartjes: “Dat zijn veelal
jongere mensen, maar wel met de nodige ervaring in bouwkunde, modellering en prefabricage. Zelf kom ik uit de prefab betonindustrie en weet wat er bijvoorbeeld nodig is om het ontwerp van een appartementencomplex te optimaliseren als er prefab beton bij komt kijken voor casco, gevels, liftkern, balkons en galerijen. Maar die expertise is er ook vanuit onze bouwkundige technici. Als team werken wij voor veel projecten het ontwerp van de architect uit in 3D BIM-modellen. 

Door niet met een handmatig ingevuld script, maar met een Dynamo-script te werken, zorgen we dat onze modelleurs zich volledig kunnen focussen op het tekenwerk. Kortom: een efficiënt proces, waarin we alle beschikbare kennis opnemen met de juiste mensen op de juiste plek. Zodoende wordt het bouwproces geoptimaliseerd, (faal)kosten worden gereduceerd en de kwaliteit wordt verbeterd. We worden ingeschakeld door architecten, (ontwikkelende) aannemers, projectontwikkelaars en prefab betonfabrikanten.

Prefab is geen business as usual

Coen Hartjes vervolgt: “Je kunt prefabricage niet benaderen als ‘business as usual’. Je zult telkens vanuit de vraag van de projectpartners en het specifieke woning- of gebouwontwerp moeten zoeken naar een totaalbenadering van het project. Alleen zo kunnen wij de prefab engineering van dat project naar een hoger niveau tillen. Denk aan praktisch uitvoerbare oplossingen, waarbij je bedacht bent op makkelijke en slimme malcombinaties, een gunstige doorloop van productieplanning en de besparing van mallen en kilo´s onnodige bewapening.”

Er wordt vandaag de dag veel in prefab beton, staal of hout ontworpen, waaronder prefab betoncasco’s voor nieuwbouwwoningen en prefab elementen voor appartementencomplexen. Er wordt vanzelfsprekend ook veel in kalkzandsteen en in situ beton gebouwd, maar ook daarin zie je de combinatie met prefab elementen. “Het is verstandig in een vroeg stadium van de planvorming de engineeringsdetails uit te werken. In het schetsontwerp al nadenken over de maakbaarheid en het kunnen transporten van prefab elementen. Dat is een goede opmaat richting voorlopig en definitief ontwerp, inclusief alle tekeningen voor technisch ontwerp en uitvoeringsontwerp.”

“Wil je prefab beton op een slimme, maakbare en transportabele manier inzetten, dan zul je de expertise van ontwerp, engineering, fabricage en uitvoering moeten verbinden.”

Voorbeeldprojecten

Twee projecten illustreren de meerwaarde van het werken in 3D BIM modellen: het renovatieproject de Prinsessenflats in Rotterdam en het
nieuwbouw appartementencomplex De Silo in Dronten. Hartjes: “Waar we bij een nieuwbouwproject bij nul beginnen, was bij de Prinsessenflats sprake van bestaande panden. Onze opdrachtgever Smits Vastgoedbeheer weet prima hoe ze gebouwen moeten renoveren, maar de vraag is wel hoe je in en aan een bestaande constructie nieuwe prefab betonelementen voor grotere balkons, galerijranden en kolommen kunt bevestigen. Wij hebben eerst alle gevels van het bestaande pand in 3D laten inscannen om zodoende afwijkingen in kaart te brengen. Op basis van de bestaande modellen van architect en hoofdconstructeur creëerden wij een passende, maakbare constructie voor de betonelementen. In ons model integreerden we daarnaast de 3D-ontwerpen van de staalconstructie en hekwerkleverancier. Middels het 3D-model construeerden wij ook de 2D-tekeningen, op basis waarvan de prefab elementen geproduceerd en gemonteerd zijn. Het is essentieel dat je in een gezamenlijke aanpak knelpunten op tijd signaleert en daar oplossingen voor presenteert. Zo hebben wij hier in bouwteamverband deze flats succesvol gerenoveerd. Met toevoeging van veel prefab beton. De bewoners beschikken nu over een ruim balkon, wat de leefbaarheid sterk vergroot.” Aan de Havenkade In Dronten realiseert Van Wijnen De Silo, een complex met 34 appartementen. Ontwerpbureau De Zwarte Hond refereerde aan de pakhuizen en loodsen van weleer op die plek. Het wordt een robuust bouwwerk, met in het midden een toren als opbouw. Opvallend aan de frontzijde is de betonconstructie van balkons in een verspringend ritme. Coen Hartjes: “Een strak rasterwerk van prefab beton geeft het woongebouw die robuuste uitstraling. Binnen dit raster zijn zelfs de hekwerken van de balkons in prefab beton ontworpen. Dan ga je voor Constar Prefab aan de slag met de engineering hoe je dit bijzondere prefab raster, inclusief de balkonplaten en het hekwerk, adequaat kunt inpassen in de constructie, compleet met alle details. De bewoners krijgen comfortabele en energiezuinige woningen met weids uitzicht over het water en de jachthaven. Ik ben er trots op dat wij als VH Engineering bijdragen om dit nieuwbouwproject slim te construeren en goed uitvoerbaar te maken.”

PREFAB 2023 Jaarboek

In januari 2023 komt het PREFAB 2023 Jaarboek uit. Wilt u deze aanvragen of wilt u een positie in het Jaarboek? 

MAIL NAAR DE MOGELIJKHEDEN